Email üzerinden XMediusFAX sunucusu yoluyla faks yollarken karşı tarafa giden evrakda çözünürlüğün bulanık ya da düşük olduğu görülüyorsa sunucu üzerinde çözünürlük, yayılma ve pikselleştirme üzerine iyileştirme yapılması gerekmektedir.

Bunun için 

1) XMediusFAX > Sites > Your Site > Configuration > General Settings > Properties > Rasterization Options kısmına geliniz. Halftoning: Error Diffusion (Floyd-Steinberg) seçiniz.

2) XMediusFAX > Sites > Your Site > Configuration > Profiles > Sorun yaşadığınız Profilin Properties'i > Fax Options kısmına geliniz. Resolution kısmında Default: Fine    Maximum: Ultra Fine yapınız.