Ne olur vaz geçseler şu "bildim!" kibirinden

Her şey her şeyden gizli, insan da birbirinden...