Kayıp İsa

 

Kitap: KAYIP İSA

Yazar: Server Koray Er

Web Sitesi: www.kayipisa.com

ISBN: 978-605-131-454-9

 

İnsanlık tarihinin, belki de en ziyade yanlış anlaşılan ve ismi üzerinde en fazla tartışma yapılan kişisidir Hz. İsa Aleyhisselam.

Doğumu dahi bir mucize olan bu büyük peygambere Müslümanların duyduğu derin sevgiden öte, Hıristiyan dünyada şahsiyetini merkeze alan yüzlerce mezhep ve tarikat kurulmuş, kimliğini yorumlamak için birçok fikrî akım oluşmuştur. Kimisi ulûhiyet isnat etmiş, büyük çoğunluk hem ulûhiyet hem beşeriyet atfetmiş, ne yazık ki ancak küçük bir grup sadece beşer ve peygamber olduğunu savunmuştur.

Peki, neden böyle olmuştur? Ve nasıl böyle olmuştur? Şahsiyetine ve tebliğine kimler ne amaçla farklı anlamlar yüklemişlerdir? Bu süreç nasıl işlemiştir? Onun tebliğ ettiği hak bir din, onun öğrettiklerine rağmen nasıl farklı bir yapıya büründürülmüştür?

Kayıp İsa, bu ve benzeri sorulara cevap arıyor. Bu arayışın eşliğinde, Hz. İsa'nın tarih sürecinde kaybolmuş, daha doğrusu kaybedilmiş gerçek kimliğini ve mesajını ortaya çıkarmaya gayret ediyor.

 

İçindekiler

 
        Önsöz
 • Giriş
 • İncil Kitaplarının Oluşumu
 • İncil Kitaplarında Sahtecilik
 • Paul: Hıristiyanlığın Tahribi ve Yeni Dinin Oluşumu
 • Hıristiyanlık ve Yahudilik İlişkisi
 • Paganizm ve Hıristiyanlık
  • Paskalya (Ester)
  • Noel (Christmas)
  • Teslis (Üçleme)
 • Uluhiyet ve Peygamberlik Tanımları; Hz. İsa'nın Peygamberliği ve İlahlığının Reddi
 • Hz. İsa'ya Uluhiyet İsnadı ve Reddiyesi
 • İncil'lerdeki Çelişkiler
 • Orjinal İncili Arama Çabaları
 • İncil Kitaplarının Oluşum Sürecinde Teolojik Tartışmalar
  • Adoptionism
  • Decetism
  • Ebionites (Ebiyonitler)
  • Gnostiicism
  • Arianism
  • İznik Konsülü, MS 325
  • İlk Dört İncil'i Kim Yazdı?
 • Yeni ahit'te Olmayan Diğer İnciller
  • Mecdelli Meryem İncili (Mary Magdalene)
  • Thomas İncili
  • Barnabas İncili
  • Adem ve Havva'nın Hayatı
  • Jubilee Kitabı
  • İdris'in Kitabı
  • Thomas'ın Çocukluk İncili
  • James'in İncili
  • Nikodemus İncili
  • Petrus'un Vahyi
 • Hıristiyanlıkta Kadının Yeri
 • İncillerde Hz. Muhammed (a.s.m.) ve İslamiyetin Hıristiyanlığa Bakışı

 

Satış Noktaları