• Darbe konseyinin adına bakarmısınız!!!

    YURTTA SULH KONSEYİ, Buyurun size Yüce Allah'ın Bakara Suresinden cevabı:

    Kuran Bakara 11-12

    Bunlara, "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde, "Biz ancak ıslah edicileriz!" derler. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir."

    Kuran - Bakara 11-12